HUR HAR DET GÅTT?

FRAMGÅNGSFAKTORER

0
FÖLJARE PÅ INSTAGRAM
0
FORMULÄRSKONTAKTER
0
PORTRÄTTERADE LANDSBYGGARE
0
VINNARE AV ÅRETS LANDSBYGGARE
0
COACHNINGAR
0K
INTERAKTIONER PÅ FACEBOOK
0M
VISNINGAR SOCIAL MEDIA

Vi har identifierat vilka delar i vårt projekt som gjort att vi lyckats extra bra. Utifrån detta hoppas vi att ni ska ta Landsbyggare-konceptet till ert hjärta och fortsätta att sprida kunskap och inspiration om Landsbygden. Detta har skapat framgång för oss på Höga kusten:

 • Urvalet av Landsbyggare.

 • Kompetens inom rörlig media.

 • Bemötande gentemot Landsbyggarna i området.

 • Förmåga att skapa attraktivt innehåll.

 • Hålla i och hålla ut – kommunikation tar tid.

 • Ärlighet – att inte lova saker man inte kan hålla.

 • Verka för att skapa en stolthet på hemmaplan. Det i sin tur ger en attraktiv plats och en förbättrad attityd.

 • Öppen attityd där vi delar med oss av innehåll och material.

 • Förmåga att prioritera och ta hand om inkommande kontakter från potentiella landsbyggare och inflyttare.

 • Bra nätverk för att lotsa affärsidéer och affärsutveckling till rätt instanser – kroka arm med kommunernas näringslivspartners, inkubatorer etc.

 • Samarbete och kontinuerlig avstämning med andra aktörer så att vi kompletterar varandra och hjälper varandra.

NOLLBASMÄTNING RESULTAT