PÅVERKAN

GÖR DIG HÖRD

Attitydarbete krockar ofta med debatt. För Landsbyggare är det viktigt att inte debattera i bemärkelsen att jämföra, att prata om vi och dem eller att skapa en polarisering. Det vill vi undvika. Vi vill också undvika att problematisera landsbygden, vilket många idag gör. Med problematisera menar vi hur landsbygden ofta lyfts genom att påvisa svagheter och problem som sedan slätas över med vackra bilder.

För att alla de som har en dröm om att bo på landsbygden ska förstå att det går – fastän de kanske inte tror det – måste vi visa attraktiva och verkliga bilder av landsbygden samt ta vara på den digitala värld vi lever i idag. Syftet med vårt påverkansarbete är att fler ska tro på landsbygdens möjligheter och fler ska vara goda ambassadörer för den landsbygd vi menar finns.

DEBATTARTIKEL

PRESSMEDDELANDE

FRAMTIDENS LANDSBYGD

PÅVERKAN