VARUMÄRKET LANDSBYGGARE

Landsbyggare bidrar till att skapa en positiv, uppdaterad och äkta bild av landsbygden. Landsbyggare är de som flyttar till en plats och tar med sig drivkraft, kompetens och kapital. Landsbyggare är också befintliga entreprenörer som är modiga, envisa och energiska. Landsbyggare vill inte problematisera landsbygdsfrågan, inte ha debatt eller skapa ett vi och dem. Landsbyggare vill lyfta den attraktiva bilden av människor som lever i ett digitalt samhälle och väljer en plats de gillar. Vi har med detta i grunden skapat Landsbyggarnas varumärke utifrån några nyckelbegrepp som är viktiga att förstå.

VARUMÄRKET LANDSBYGGARE

Landsbyggare bidrar till att skapa en positiv, uppdaterad och äkta bild av landsbygden. Landsbyggare är de som flyttar till en plats och tar med sig drivkraft, kompetens och kapital. Landsbyggare är också befintliga entreprenörer som är modiga, envisa och energiska.

Landsbyggare vill inte problematisera landsbygdsfrågan, inte ha debatt eller skapa ett vi och dem. Landsbyggare vill lyfta den attraktiva bilden av människor som lever i ett digitalt samhälle och väljer en plats de gillar. Vi har med detta i grunden skapat Landsbyggarnas varumärke utifrån några nyckelbegrepp som är viktiga att förstå.

MÄNNISKOR

Vi väljer att lyfta människor som står för vad de säger och med stolthet kallar sig Landsbyggare. Men för att de ska bygga den gemensamma bild vi vill så styr och regisserar vi både filmer, bilder och texter utifrån varumärkets värden.

HÖG KVALITET

Det material vi jobbar med är film, bild och text. Kvaliteten är avgörande och en film måste planeras, få ett manus och förberedas för att hålla den kvalitet vi efterfrågar. Detsamma gäller för bilder och texter. Det är av största vikt att jobba med duktiga fotografer och skribenter.

PLATSENS BETYDELSE

Filmbilder och stillbilder ska spegla det unika för platsen. Det som gör att Landsbyggaren trivs och älskar sin bygd. Samtidigt ska bilderna passa in i de värden vi som Landsbyggare vill förmedla; nära till naturen, tid för annat, jobb som livsstil.

ETT GEMENSAMT VARUMÄRKE ATT VÅRDA

När flera jobbar med begreppet Landsbyggare är det av största vikt att gör det på liknande sätt. Om vi alla är enade så blir den gemensamma rösten stark och tydlig. Det gynnar oss alla för vi blir välkända och intressanta. Om vi däremot spretar åt olika håll, använder olika bild- och formspråk, väljer annan inriktning eller andra begrepp, då urholkar vi begreppet Landsbyggare. Du som vill hänga på, följ planen på den här sidan. Du som har egna idéer och vill åt ett annat håll, använd gärna våra idéer men kalla det något annat än Landsbyggare.

RAMAR FÖR VARUMÄRKET LANDSBYGGARE

Varumärket Landsbyggare är varumärkesskyddat av Leader Höga Kusten. För dig som vill använda varumärket Landsbyggare finns både möjligheter och vissa skyldigheter. Möjligheterna är så klart att dra nytta av något som är etablerat, känt och andas en positiv känsla. Skyldigheterna är att hålla dig inom de ramar vi satt både visuellt och digitalt.

GRAFISK PROFIL

Grafisk Profilmanual
Logotyppaket

BILDSPRÅK

Lathund

FACEBOOK

Lathund

INSTAGRAM

Lathund

WEBB

Lathund

COPY

Lathund
Intresserad? Kontakta oss!

NÄSTA STEG

 STRATEGI

 COMMUNITY

INSPIRATION

PÅVERKAN